CMSR: Măsuri pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus în cabinetele stomatologice

Search Dental Tribune

CMSR: Măsuri pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus în cabinetele stomatologice

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Crocothery/Shutterstock
Andreea Munteanu

By Andreea Munteanu

Mi. 18 martie 2020

save

Colegiul Medicilor Stomatologi din România a dispus măsuri de prevenire a infecției cu Coronavirus pe care trebuie să le ia toate cabinetele stomatologice din România.

Printre aceste măsuri se specifică foarte clar faptul că medicul stomatolog este obligat să prezinte și să pună la dispoziția pacientului măsurile de igienă menite să prevină infecția cu Coronavirus.

Dacă pacientul nu aplică aceste măsuri, Colegiul Medicilor Stomatologi din România îi încurajează pe medici să refuze actul medical.

“(…) Pe baza dovezilor disponibile conform cărora virusul SARS-CoV-2 se transmite de la om la om prin contact direct și prin picături Fluge, ținând cont de faptul că măsurile de prevenire și protecție sunt esențiale atât în domeniul asistenței medicale, cât și în cel al comunității, luând act de faptul că personalul medical trebuie să ia măsuri de protecție suplimentare pentru a proteja și a preveni transmiterea virusului în timpul îngrijirilor/serviciilor medicale acordate (…) Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România a adoptat o decizie prin care se aprobă constituirea la nivelul organizației a Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2”, se arată într-un comunicat remis redacției. Grupul de lucru, format din membrii Biroului executiv național, va formula recomandări și măsuri preventive și de protecție pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional.  Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV2 se afișează la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la sediile colegiilor teritoriale și se publică pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România (https://cmdr.ro/documente/decizii-bexn-cmsr/), precum și pe site-urile colegiilor teritoriale.

Exemple de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2:

1. Asigurarea dezinfecției periodice a suprafețelor de lucru și a cabinetului stomatologic;

2. Asigurarea unei bune ventilații, pe cât posibil, aerisirea naturală a spațiilor aferente

unităților sanitare stomatologice (deschiderea ușilor și/sau a ferestrelor);

3. Reprogramarea pacienților care nu necesită efectuarea de manopere de tratament în regim

de urgență, pe cât posibil; asigurarea trierii pacienților, pe cât posibil, telefonic;

4. Stabilirea de intervale mari de timp între programările pacienților, pentru a asigura sanitația

cabinetului și dezinfectarea/sterilizarea corespunzătoare a instrumentarului medical și a

suprafețelor de lucru;

5. Utilizarea de către personalul medical a echipamentului de protecție personală: mască,

mănuși și ochelari de protecție;

6. În caz de utilizare a echipamentului de unică folosință, acesta se va neutraliza cu respectarea

regulilor privind gestionarea deșeurilor medicale în cabinet; echipamentul de unică

folosință nu poate fi reutilizat sau sterilizat;

7. Dezinfectarea ochelarilor de protecție între utilizări, pentru fiecare pacient;

8. Spălarea mâinilor cu apă și săpun și utilizarea unei soluții pe bază de alcool;

9. Evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii cu mâinile goale sau cu mănuși înainte de a efectua

igiena adecvată a mâinilor;

10. Asigurarea informării și educării pacienților și a însoțitorilor cu privire la infecția cu

Coronavirus SARS-CoV-2, inclusiv cu privire la măsurile de igienă adecvată respiratorie și a

mâinilor (afișarea de postere, fluturași etc.);

11. Completarea de către pacienți/însoțitori la triaj a chestionarului cu privire la deplasările în

străinătate și/sau cu privire la intrarea în contact cu persoane infectate cu Coronavirus SARSCoV-2 (infecție COVID-19) ori care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de

virus, prevăzut în anexă;

12. Punerea la dispoziție de soluții pentru mâini pe bază de alcool și de spații pentru spălat pe

mâini cu apă și săpun pentru personalul medical, auxiliar, pacienți, însoțitori;

13. Punerea la dispoziția pacienților și a însoțitorilor a halatelor de protecție de unică folosință

și urmărirea modului de echipare și dezechipare a acestora;

14. Dacă pacientul este minor, permiterea unui membru al familiei sau tutorelui să îl însoțească;

15. Atragerea atenției tuturor pacienților și însoțitorilor să respecte igiena adecvată a respirației

și a mâinilor;

16. Să se asigure că sunt respectate măsurile de igienă și protecție de către pacienți și însoțitori,

iar în cazul în care aceștia nu se conformează, să se insiste în explicarea necesității aplicării

acestor măsuri;

17. În cazul pacienților care refuză nejustificat să se conformeze măsurilor de igienă și protecție

recomandate, medicul stomatolog poate refuza efectuarea actului medical;

18. Asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între pacienți în sala de așteptare;

Tot ca măsură de prevenire a îmbolnăvirilor și pentru a reduce la minimum expunerea membrilor corpului profesional și a personalului angajat al corpului profesional, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a decis deja suspendarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale în colegiile din teritoriu până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României.

Sursa: Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania ( CMSR)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement