Diagnosticul precis şi estetica perfectă în implantologia dentară

Search Dental Tribune

Diagnosticul precis şi estetica perfectă în implantologia dentară

Dr. Fred Bergmann, Dr. Ulrich Müller, Tehn. Dent. Christian Lucka

Dr. Fred Bergmann, Dr. Ulrich Müller, Tehn. Dent. Christian Lucka

Vi. 11 mai 2012

salvază

Echilibrul dintre ţesuturile dure şi cele moi realizat cu ajutorul suprastructurilor integral ceramice biologic integrate.

Introducere

Exigenţele şi dorinţele pacienei
O pacientă în vârstă de 55 de ani s-a prezentat la cabinetul nostru având dorinţa de a înlocui puntea dentară pe care o avea cu implanturi unidentare. Din punct de vedere estetic şi funcţional noua lucrare nu trebuia să se diferenţieze de dinţii naturali sănătoşi. Pentru pacientă era deosebit de important ca, pe lângă utilizarea unor materiale sigure din punct de vedere biologic, gingia din regiunea vizibilă să aibă un aspect natural.

Soluţionarea cazului din punct de vedere al medicului stomatolog şi tehnicianului dentar.
Datorită cantităţii reduse de ţesut osos şi cerinţelor pacientei de a se obţine un rezultat înalt estetic s-a luat rapid decizia unui diagnostic 3D pentru evaluarea corectă şi utilizarea optimă a ţesutului osos existent. Ca metode de augmentare osoasă exista posibilitatea realizării unui sinus lift (deschis sau închis, uni-sau bilateral), tehnicii bone spreading / splitting ca şi a grefei de bloc osos.
Reprezentarea tridimensională a proceselor alveolare cu ajutorul unui tomograf volumetric cu rază conică (Cone Beam CT) şi planificarea virtuală a implantării au dus la stabilirea protocolului de lucru. În cazul pacienţilor cu exigenţe estetice mari, datorită proprietăţilor optice naturale, ceramica integrală este de preferat în locul altor materiale atât pentru coroană cât şi pentru pivot.
Un alt avantaj al pivoţilor din ceramică este şi profilul de emergenţă individualizabil: datorită caracteristicilor coroanei adaptate la mucoasă poate fi redus considerabil stratul de ciment aflat subgingival şi astfel, poate fi redusă şi iritaţia periimplantară.

Metoda

Pe baza diagnosticului 3D s-a realizat un sinus lift deschis cu intrare prin lateral cu ajutorul unui aparat chirurgical piezoelectric (piezotom) şi tehnica Bone Spreading / Crest Control în regiunea anterioară pentru a insera 6 implanturi XiVE la nivelul maxilarului superior şi mandibulei. Cu ajutorul planificării digitale au putut fi stabilite poziţiile optime ale implanturilor şi astfel că pierderile materialului pentru augmentare sunt reduse la minimum. Augmentarea şi inserţia implanturilor au fost realizate simultan.
După o perioadă de vindecare de 6 luni în implanturi au fost inserate bonturile definitive. Pe bonturile şi dinţii preparaţi a fost aplicată o punte metalo-acrilică. Această lucrare provizorie timp de 6 săptămâni a avut rol de „dispersare a încărcăturii” astfel încât implanturile să fie solicitate funcţional cât mai puţin.
Aşa-numitul „bone training” (stimularea activităţii osteoblastelor prin încărcare mecanică) duce la remodelarea funcţională a oaselor la suprafaţa implanturilor şi la o stabilitate de lungă durată a ţesuturilor dure.
Metoda de lucru stabilită în echipă de către medicul stomatolog şi tehnicianul dentar a asigurat că unul şi acelaşi bont poate fi utilizat atât ca lucrare provizorie cât şi ca lucrare definitivă. Astfel a putut fi evitată schimbarea bontului şi producerea unui noi iritaţii a ţesuturilor moi periimplantare şi a fost posibilă conservarea unei cantităţi osoase maxime.

Concluzie

Diagnosticul 3D a ajutat la planificarea tratamentului în cazul unui pacient cu exigenţe estetice mari în ceea ce priveşte lucrarea de implatologie/protetică. Datorită determinării poziţiei optime a implanturilor măsurile de augmentare au putut fi reduse la un minim necesar.
Prin tehnica „one abutment - one time”, atât prin profilul de emergenţă adaptat la caracteristicile gingivale, cât şi datorită proprietăţilor biocompatibile ale ceramicii bonturilor, iritaţia ţesuturilor periimplantare a fost redusă la minimum.
Astfel, au putut fi îndeplinite cerinţele pacientei prin realizarea unei lucrări parţiale unidentare pe implant.

Rezumat

În implantologia dentară pentru obţinerea unui rezultat estetic-funcţional de lungă durată o mare importanţă o au lamele osoase suficient dimensionate (>1 mm), mucoasa cheratinizată şi supraconstrucţia biologic integrată.
În cazul unui implant optim poziţionat îndeplinirea acestor criterii poate fi preductibilă numai după realizarea unui diagnostic tridimensional şi evaluarea masei de ţesut osos existent atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
Acesta poate stabili dacă metodele de îmbunătăţire a ţesutului osos sunt eficiente şi care dintre metodele de augmentare osoasă (bone spreading/splitting, sinus lift etc.) trebuie combinate cu implatul dentar.
Pentru obţinerea unui rezultat de succes pe termen lung, pe lângă felul reconstrucţiei ţesutului periimplantar, un rol esenţial îl are şi stabilitatea structurii osoase refăcute şi a ţesutului moale de deasupra.
Încărcarea funcţională timpurie, evitarea schimbării frecvente a formatorului gingival, respectiv a bonturilor ca şi aplicarea bonturilor ceramice cu profil de emergenţă individualizat au, de asemenea, efect asupra rezultatului estetic.
În cazul unei rezerve mici de ţesut osos şi unei augmentări osoase puternice, încărcarea progresivă şi mucoasa cheratinizată adaptată funcţional reprezintă un beneficiu.

Date de contact

Dr. Fred Bergmann
Dr. Ulrich Müller
Cabinet Dr. Bergmann&Müller
Heidelberger Str. 5/7
68519 Viernheim
Tel.: 0 62 04 / 70 84 01
Fax: 0 62 04 / 91 26 62

Fig. 1 Situaţia clinică finală la analiza OPG 2D.

Fig. 2 Control radiologic după inserţia implanturilor ilustrează volumul augmentării.

Fig. 3 Control radiologic după inserţia implanturilor; se observă peretele osos bucal obţinut.

Fig. 4a Situaţia dinaintea amprentării cu ajutorul capelor de transfer.

Fig. 4b Punte metalo-acrilică provizorie pe model.

Fig. 4c Bonturile individualizate pe modelul din ceară.

Fig. 5 Bonturi ceramice cu profiluri de emergenţă individualizate pe model.

Fig. 6 Bont ceramic din dioxid de zirconiu cu miez de titan.

Fig. 7 Bont individualizat la proba clinică.

Fig. 8 Cheia de transfer pe bonturi.

Fig. 9 Verificarea poziţiei bonturilor cu ajutorul cheii de transfer.

Fig. 10 Capele ceramice confecţionate prin metoda CAD/CAM - ca şi bază a coroanelor.

Fig. 11 Bonturile şi capele ceramice înainte de probă.

Fig. 12 Probarea bonturilor şi capelelor ceramice.

Fig. 13 Pregătirea amprentei funcţionale.

Fig. 14 Capele ceramice în amprenta funcţională.

Fig. 15 Coroanele ceramice definitive pe modelul master

Fig. 16 Coroanele in situ cu aspect natural – proba.

Fig. 17 Cimentarea coroanelor individuale.

Fig. 18 Gingia nu prezintă semne de iritaţie imediat după cimentarea coroanelor ceramice.

Fig. 19 Înregistrare de control după fixarea coroanelor ceramice – designul prietenos faţă de ţesuturi a bonturilor şi coroanelor.

Fig. 20 Imagine radiologică – radiologic sunt aproape identice cu cele stabilite la planificarea tratamentului.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement