Societatea de Stomatologie Estetică din România a lansat primul proiect de economie socială din medicina dentară românească destinat sănătății orale

Search Dental Tribune

Societatea de Stomatologie Estetică din România a lansat primul proiect de economie socială din medicina dentară românească destinat sănătății orale

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
SSER
SSER

By SSER

Vi. 12 decembrie 2014

save

În cadrul proiectului ”DENS - Dezvoltarea EcoNomiei Sociale”, co-finanțat din Fondul Social European, Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER) va înființa până la sfârșitul anului viitor 10 cabinete de medicină dentară, reprezentând o premieră în domeniu.  

Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă care s-a desfășurat în prezența a doi profesioniști de excepție în medicina dentară, Prof. Univ. Dr. Constantin Vârlan, Președinte SSER și Conferențiar Univ. Dr. Mihaela Adina Dumitrache, Manager proiect.

Domnul Profesor Dr. Constantin Vârlan a făcut o analiză succintă a situației medicinii dentare din România și a prezentat viziunea, strategia și proiectele Societății de Stomatologie Estetică din România în contextul economiei sociale, apreciind drept un pionierat scopul și obiectivele proiectului ”DENS - Dezvoltarea EcoNomiei Sociale”, implementat de SSER.

”Starea de sănătate orală a populației României lasă de dorit, în pofida nivelului ridicat de pregătire a medicilor dentiști, care este atestat şi confirmat de calitatea activităţii pe care ei o desfăşoară. Ne confruntăm, de asemenea, cu probleme care se accentuează, privind numărul personalului sanitar disponibil, numărul de cabinete dentare în zone mai puțin accesibile, precum și dotarea corespunzătoare a acestora. În acest context, inițiativele menite să contribuie la creșterea accesibilității românilor la servicii de sănătate orală la standarde europene devin esențiale. Modelul organizării unor astfel de cabinete dentare sub forma unor structuri de economie socială reprezintă un pionierat al Societății de Stomatologie Estetică din România și ne dorim să devină un model de succes de urmat și cu potential de extindere.” – a concluzionat prof. dr. Constantin Vârlan, președintele Societății de Stomatologie Estetică din România, în cadrul conferinței de presă.

Doamna Conferențiar Universitar Dr. Mihaela Adina Dumitrache, în calitate de manager de proiect, a prezentat activitățile proiectului ”DENS”, obiectivele și rezultatele așteptate ale acestuia, precum și impactul social și economic al implementării lui în cotextul economiei sociale.

”Înființarea a 10 cabinete dentare ca structuri eficiente de economie socială reprezintă un proiect ambițios pe care îl demarăm, atât prin obiectivele sale, cât și prin inovația pe care o aduce în medicina dentară românească. Prin nivelul de pregătire profesională al celor 10 medici dentiști coordonatori și prin politica de accesibilitate a acestor cabinete, ne propunem să deschidem drumul către alte inițiative similare. Creăm, astfel, un model de organizare a unui cabinet de

medicină dentară de care să beneficieze atât pacienții, cât și personalul medico-sanitar aparținând unor categorii vulnerabile” – a conchis doamna Conf. Dr. Mihaela Adina Dumitrache.

Înființate prin co-finanțare europeană POSDRU sub forma unor structuri de economie socială, cabinetele au drept scop contribuția la soluționarea unor probleme de ordin social precum:
• crearea a 40 de locuri de muncă dintre care 30 pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile, restul de 10 fiind specialiști cu cel mai înalt nivel de calificare
• facilitarea accesului la servicii de sănătate de calitate pentru persoane apartinând grupurilor vulnerabile printr-o politică de prețuri preferențială
• dezvoltarea în cadrul proiectului a unor programe de formare profesională la cel mai înalt nivel pentru grupul-țintă, contribuind la creșterea gradului de integrare socială a beneficiarilor

Cele 10 cabinete medicale sub formă de structuri de economie socială vor fi înființate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, astfel: două în București și câte unul în Timișoara, Oradea, Iași, Zalău, Topolovățu Mare – județul Timiș, Rediu – județul Iași, Crasna – județul Sălaj și Vadu Crișului – județul Bihor.
Economia socială este acea formă de economie care vine cu soluții inovatoare la problemele sociale, economice sau de mediu ale comunității și la nevoile membrilor săi, care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectoarele public și privat.
Spre deosebire de economia de piață, orientată exclusiv spre profit, economia socială are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități accesibile persoanelor dezavantajate, care fac parte din categorii sociale vulnerabile.
Economia socială include forme de organizare tip SES (structuri de economie socială) precum cooperativele, societățile mutuale, asociațiile nonprofit și fundațiile în cadrul cărora se creează oportunități de formare profesională și locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile. În cadrul ei se acordă prioritate creării unui model de întreprindere denumit întreprindere de economie socială care asigură dezvoltarea unor valori importante pentru societate precum protectia socială, serviciile sociale, sănătatea, egalitatea de șanse, educația și formarea pentru grupurile sociale dezavantajate.
Proiectul ”DENS - Dezvoltarea EcoNomiei Sociale” este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement