Dental Tribune Romania & Moldova

Dinţi anteriori strălucitori şi frumoşi

By Dr. Stefen Koubi, Gerald Ubassy, Franţa
May 11, 2012

Pierderea papilei interdentale reprezintă o consecinţă gravă a bolii parodontale. Încă nu este posibilă realizarea reconstrucţiei chirurgicale a acesteia. Există unele proceduri pentru reducerea sau mascarea triunghiurilor negre care se formează ca urmare a pierderii papilei interdentare. Restaurările convenţionale reprezintă o opţiune de tratament numai dacă dinţii prezintă şi o mobilitate crescută. Dacă nu este cazul, dacă ţesutul parodontal este sănătos, atunci trebuie găsită o soluţie biomimetică care să ia în considerare factorii estetici, biomecanici şi biologici.

Situaţia clinică iniţială

În acest articol va fi prezentat tratamentul cu ajutorul faţetelor a lipsei papilelor interdentare. O pacientă de aproximativ 40 de ani s-a prezentat la cabinet fiind nemulţumită de zâmbetul ei pe care îl descria ca fiind "neagreabil". Diagnosticul estetic a constat în analiza trăsăturilor feţei, zâmbetului, dinţilor şi gingiei acesteia. Analiza (Fig. 1) a dus la următoarele constatări:
- faţa: aspect tensionat şi ruşinat datorită faptului că pacienta era conştientă de aspectul dinţilor săi;
- zâmbet: considerabil compromis estetic datorită existenţei triunghiurilor negre;
- dinţi: dinţi sănătoşi, triunghiulari, curbaţi; marginile radiculare vizibile;
- gingia: ţesut parodontal sănătos; lipsa papilelor interdentale; dinţii stabili; retracţie gingivală la nivelul dintelui 1.2; şi
- examinarea radiologică: alveoliză normală în treimea cervicală.

Procedura

Următorul protocol de tratament a fost stabilit pe baza analizei cazului:
- intervenţie chirurgicală la nivelul dintelui 1.2 pentru a mări gingia fixa (grefa de ţesut conjunctiv);
- realizarea unui mock-up pentru a vizualiza rezultatul final;
- prepararea dinţilor pe baza mock.up-ului; restaurari provizorii;
- probarea faţetelor (adaptare, formă şi culoare); şi
- cimentarea restaurării finale.

Tratamentul

Intervenţia chirurgicală pentru mărirea gingiei

Dupa realizaea grefei gingivale, inainte de începerea oricărui alt tratament a fost nevoie de o perioadă de vindecare de 4 luni.

Prepararea Mock-up-ului

A fost confecţionată o matrice din silicon pe baza wax-up-ului realizat în urma constatărilor făcute la analiza estetică. Restaurările provizorii au fost confecţionate cu ajutorul matricei din compozit autopolimerizabil fluid tip Bis-GMA. Forma acestora, a fost acceptata de pacienta si transmisa tehnicianului in vederea realizarii lucrarilor definitive. (Fig. 2).

Preparaea

Pentru a păstra adâncimea sub control şi pentru a respecta conceptul biologic freza a fost aplicată direct pe mock-up. Prin această metodă s-a obţinut o grosime uniformă de aproximativ 0.5 mm a viitoarelor restaurării finale.1 După îndepărtarea cheii de preparare (mock-up) a fost observată prezenţa unor regiuni mari, nepreparate de smalţ. În acest caz protocolul de tratament a fost puţin modificat în ceea ce priveşte marginile cervicale ale preparaţiei: în mod normal marginile preparaţiei sunt localizate juxta gingival; dar, în acest caz a fost necesară plasarea sub-gingivală a acestora (Fig. 3).

Această abordare a fost aleasă din diferite motive: eliminarea triunghiurilor negre, respectarea cerinţelor biologice (igienizare şi margini rotunjite) şi respectarea proprietăţilor ceramicii (evitarea creării unor zone de ceramică nesustinuta), realizarea unei singure suprafaţe de contact cu tranziţie lină de la marginea rădăcinii la marginile zonei de contact pentru a masca papilele lipsă (Fig. 4).

Faţetele integral ceramice au fost confecţionate dintr-un material de ceramică vitroasa pe bază de disilicat de litiu IPS e.max Press (MO1) iar în treimea incizală au fost confecţionate din IPS e.max Ceram (ambele de la Ivoclar Vivadent). Faţetele presate care aveau o grosime minimă de 0.3 mm, pe de o parte prezentau o mare stabilitate şi o bună adaptare, iar pe de altă parte aveau proprietăţi optice excelente.

Probarea faţetelor IPS e.max Press

După îndepărtarea restaurărilor provizorii toate faţetele au fost probate simultan. Aceasta a dat posibilitatea vizualizării aspectului general. Ulterior a fost verificată adaptarea faţetelor. Pentru această procedură a fost utilizată pasta Variolink Veneer Try-In (Ivoclar Vivadent) pentru a simula efectul materialului pentru cimentare asupra culorii finale a restaurării.

Procedura clinică

Faţetele au fost cimentate individual prin tehnica adezivă începând de la incisivii centrali (Fig. 5), urmând incisivii laterali şi caninii şi aşa mai departe, permiţând astfel clinicianului să realizeze corecţiile din zonele proximale ale dinţilor mai puţin proeminenţi (suprafeţele distale ale caninilor sau premolarilor). Restaurările au fost cimentate convenţional cu Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent). În ultima etapă s-a realizat finisarea compozitului cu ajutorul unui bisturiu pentru a menţine strălucirea suprafeţei ceramicii şi pentru adaptarea excelentă în ţesutul parodontal (Fig. 6-8).

Concluzii

Comunicarea clară între medicul stomatolog şi tehnicianul dentar este obligatorie în cazurile clinice de acest gen pentru a permite un schimb cât mai mare de informaţii (modele, imagini ale situaţiei clinice iniţiale, fotografii ale preparaţiilor şi culorii acestora, amprenta restaurărilor temporare fixate, stabilirea culorii). În cazul prezentat ceramistul a realizat marginile suprafeţei de contact pe model la 2 mm de papilă deoarece distanţa faţă de punctul de contact şi vârful papilei trebuia să fie mai mic de 5 mm pentru a permite papilei să crească din nou. 2 În câteva luni papila va creşte şi va ocupa spaţiile mici rezervate acesteia. Aceasta este o confirmare a biocompatibilităţii ceramicii vitroase pe bază de disilicat de litiu IPS e.max Press (Fg. 9 şi 10).

Prin respectarea exactă a strategiei de tratament şi utilizarea materialelor cu proprietăţi optice şi biomecanice optime zâmbetul pacientului a fost modificat şi refăcut în concordanţă cu principiile stomatologiei minim invazive.

Aş dori să mulţumesc lui Gerald Ubassy pentru colaborare şi talentul excepţional.

 

Notă editorială: Lista lucrărilor de refrinţă se găseşte la editură.

 

Date de contact:

Dr. Stefen Koubi
51, Rue de la Palud
13001 Marsilia
Franţa

E-mail: koubi-dent@wanadoo.fr

Gerald Ubassy

Centre de Formation International
Route de Travel
Impasse des Ormeaux
30650 Rochefort du Gard
Franţa

E-mail: contact@ubassy.com

Fig. 1 Imagine pre-operatorie.

Fig. 2 Mock-up.

Fig. 3 Preparaţii cu margini subgingivale în regiunea proximală.

Fig. 4 Verificarea relaţiei dintre preparaţii şi volumul restaurării finale cu ajutorul cheii de silicon.

Fig. 5 Izolarea dinţilor individuali pentru obţinerea unei cimentări optime.

Fig. 6 şi 7 Vedere laterală a faţetelor din IPS e.max Press - din partea dreaptă (Fig. 6) şi din partea stângă (Fig. 7).

Fig. 8 Vedere frontală a restaurării: poate fi observată expansiunea papilei interdentale.

Fig. 9 Dinţii maxilari; proprietăţile optice ale IPS e.max Press sunt evidenţiate în această imagine.

Fig. 10 Transmisia luminii prin IPS e.max Press.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International